Điều quan trọng quyết định một Doanh nghiệp vững mạnh đó là gì? Doanh thu lợi nhuận, Cơ sở vật chất hay nhân viên đông đảo… Có lẽ đó chỉ là những yếu tố nhỏ! Điều tiên quyết, đưa doanh nghiệp trở nên vững mạnh, đó chính là “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP”.
Nắm bắt được trọng điểm, Stromann vừa qua đã tổ chức đào tạo cho toàn thể CB CNV về những giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết cũng như nâng cao khả năng vận hành doanh nghiệp, giúp Stromann trở nên vững vàng và ngày một phát triển hơn nữa.
Hãy cùng điểm lại những giây phút thăng hoa của Chúng tôi – con người Stromann là những ĐẠI SỨ VĂN HÓA!