Mã sản phẩm: Harmony Synthesis 1030
Nhà sản xuất: Harmony Synthesis 1030

Mô tả

Harmony Synthesis 1030 cung cấp một bảng màu rất hợp xu hướng thịnh hành gồm 1030 màu, không quá phức tạp và dễ tạo công thức với hệ màu CEAC. Thẻ màu này rất thích hợp cho các thị trường rộng lớn và được phân chia theo thứ hạng hợp lý với các tone màu Trắng, Sáng, và Tự nhiên. Các màu mạnh được thêm vào một cách cụ thể để có được các sắc thái bão hoà