Đã có rất nhiều tác phẩm dự thi gửi tới cho Ban tổ chức Chương trình – Cuộc thi thơ Tết 2024, và dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu đã dành giải thường trong cuộc thi vừa qua.