Mã sản phẩm: Edaplan 930
Tên hóa học: Blend of non-ionic surface compounds
Xuất xứ: Đức
Nhà sản xuất: Munzing Chemie GMBH
CAS: 60828-78-6
Bao gói: 25-30kg/thùng

Mô tả

1. Chất thấm ướt: Là chất hoạt động bề mặt không phân cực có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt và dẫn đến tăng áp suất phân bố để quá trình thấm ướt các hạt màu xảy ra nhanh hơn nên nó làm cho các hạt màu dễ đi vào môi trường phân tán, đồng thời nó còn tác dụng như một dung môi làm chậm khô. Việc tính toán hàm lượng chất thấm ướt dùng trong sơn phụ thuộc vào hàm lượng rắn (PVC)
2. Chất phân tán: Phụ gia phân tán hấp thụ lên bề mặt hạt màu và do đó duy trì được khoảng cách thích hợp giữa các hạt màu thông qua lực đẩy tĩnh điện hoặc án ngữ không gian, do đó làm giảm xu hướng keo tụ không khống chế được.

Đặc tính

Dạng lỏng, có màu vàng nhạt, mùi đặc trưng

Ứng dụng

Edaplan 930 là chất phân tán có trọng lượng phân tử cao cho các hệ thống dựa trên dung môi và hệ thống hàm lượng rắn cao. Nó cũng thích hợp cho các hệ sơn gốc nước. EDAPLAN 930 được thiết kế để phân tán các chất màu hữu cơ và vô cơ, cũng như chất độn. EDAPLAN 930 làm giảm độ nhớt trong phạm vi cắt thấp và ổn định các chất màu để ngăn chặn quá trình keo tụ. Ngoài ra, nó làm tăng độ bóng và độ bền màu của sơn.